Adres:

00-660 Warszawa Lwowska 7/7

Telefon:

+48 /22/ 621 22 11

Witamy na naszej stronie

Ferryman Grupa Budowlana

Roboty ziemne

Przygotowanie podłoża dla posadowienia budynku lub budowli naziemnej lub podziemnej, albo też - zmiana ukształtowania powierzchni terenu.

Zasady BHP

Prowadzenie robót budowlanych w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników wymaga znajomości i stosowania zasad i środków wpływających na bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia obowiązujących wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

Transport materiałów

Pojazdy wykorzystywane w transporcie budowlanym są specjalistycznie wyposażonymi maszynami przystosowanymi do pracy w najcięższych warunkach. Pod względem kierunku przemieszczania wyróżnia się transport poziomy i pionowy. Występuje jeszcze podział pod kątem zróżnicowania dróg przewozu: kolejowy, drogowy, wodny i linowy.

Sprzęt ciężki

Maszyny budowlane – grupa urządzeń stosowanych w robotach budowlanych. Spycharki, koparki, równarki, zrywarki, dzwigi etc.

Instalacje

Proponujemy usługi wiązane z budową oraz utrzymaniem instalacji zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Nasza kadra posiadająca wysokie umiejętności, uprawnienia oraz certyfikaty dobierze i wykona instalację, która w pełni znajdzie odzwierciedlenie w każdym obiekcie, czy to budynek jednorodzinny czy tez wymiennikownia, a późniejszy serwis okaże się czystą formalnością

Pozostałe

Kompleksowe remonty i modernizacje domów i obiektów, fachowe wykonawstwo robót remontowych, montażowych i wykończeniowych

TWOJA SATYSFAKCJA JEST NASZĄ REKOMENDACJĄ!

Nowości i wydarzenia

Mówią o nas